Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘val2014’

Här kommer svar från Moderaterna (Riksdagsledamot Cecilia Magnusson, Regionfullmäktigeledamot Henrik Ekelund samt kommunalråd Kristina Tharing)

1. Varför ska de fria dansarna och koreograferna rösta på er?

De skall rösta på Moderaterna då vi visat att vi inte bara pratar utan även satsar pengar och genomför förändringar. Det statliga kulturanslaget har ökat med 916 miljoner sedan 2006, trots att vi befunnit oss i den värsta ekonomiska krisen sedan trettiotalet. Detta är i ett internationellt perspektiv unikt och visar att alliansen i ord och handling värnar kulturen. Detta gynnar inte minst det fria kulturlivet. Vi ser att kulturintresset ökar i landet, Sverige är ett av de länder i världen som konsumerar mest kultur per capita, och att allt fler lägger allt mer pengar på kultur när de får mer kvar i plånboken. Det gynnar också det fria kulturlivet. Intäkter från fler håll ökar friheten.

2. Hur viktig är den fria danskonsten för ert parti?

2. Den är, liksom hela det fria kulturlivet, viktig. Kulturen skall vara fri och har ett stort egenvärde. Den är en hörnsten i ett modern, demokratiskt och dynamiskt samhälle. Den fria dansen är en viktig del av de konstarter kulturen bygger på. Det är här såväl bredd som det experimentella kan finna sin plats och publik.

3. Vad har ni för planer för Göteborgs fria dansliv?

Vi vill se till att den fria dansen får ett starkare fäste i Göteborg. Pusterviksteaterns grunduppdrag som en tillgång för den fria dansen måste få en fortsättning på Stora Teatern och det skulle ge förbättrade möjligheter för dansen. Golvet på Stora Teatern måste vara sådant att det är anpassat för dansens villkor.

Exempelvis 3:e våningen och Atalante har varit en viktig del i dansens utveckling i Göteborg och visar på hur stort engagemang ger bra verksamhet. Där vill vi naturligtvis fortsätta stödja verksamheten.

I övrigt är vi för att stöden från staden till det fria kulturlivet ska präglas av öppenhet och transparens. Detta för att öppna för nya aktörer snarare än att tilldelningen sker på gamla meriter. Det öppnar för ett mer vitalt kulturliv i staden.

För att stärka dansutbildningarna har utbildningsdepartementet nu föreslagit att fler antagningar ska kunna göras för att det inte ska stå platser tomma. I förslaget framförs också att modern dans och klassisk balett ska behandlas likvärdigt. Dessutom stärks den medicinska undersökningen inför antagningen.

 

Bloggen analyserar: Moderaterna formulerar ett tydligt aktionsinriktat svar där man även namnger stadens viktigaste dansscener. De som formulerat svaren har insikt i och viss kunskap om frågor som rör Göteborgs fria dansliv. Det är mycket bra att kulturanslaget ökat i Sverige – men till vem går anslagen?  Just före sommaren blev tre starka koreografer i Göteborg av med sina statliga anslag, vilket såklart drabbar deras verksamhet. Kan staden kompensera förlorade anslag?

Jag håller också med om att nya aktörer måste få möjlighet att etablera sig i staden, det öppnar för en ny publik och gör att danskonstnärer vågar stanna i dansfältet och i Göteborg. Om staden utbildar fler professionella dansare måste budget följa efter.  Annars utbildas danskonstnärer till arbetslöshet. Publiken behöver möta mer dans. Det är fortfarande många i Göteborg som inte får göra det. Fler arrangörer såsom Trädgårdsföreningen, Botaniska, Flunsåsparken börjar själva fråga efter dans. Men de har liten eller ingen budget alls att köpa in föreställningar och de är ovana arrangörer av just dans.

Det är samtidigt viktigt att äldre dansare och koreografer får möjlighet att fortsätta skapa verk där ålder och erfarenhet berikar danskonsten. Operans dansare pensioneras vid 40 års ålder. I den fria danskonsten slutar många vid 30 års ålder eftersom arbetsvillkoren och villkoren för försörjning och är för tuffa. Vi förlorar många danskonstnärer till fitnessindustrin. Staden bör se och vara medveten om sin danshistoria och fortsätta stödja de som grundat Atalante och Tredje Våningen. På Konstmuseet finns betalda vakter som vaktar stadens konsthistoria. Men vem vaktar dansgruppen Rubicons historia? I de trappor som förr ledde till Konstmuseets entré har många av Göteborgs dansare dansat Rubicons verk. Se bloggens omslagsfoto. Jag skulle vilja se de öde trapporna fyllas av statyer på dansgruppen Rubicon, något att vara stolt över. I Göteborg har Rubicon varit viktigare än Poseidon för mig och för många andra. 

Vad menas med att den medicinska undersökningen inför antagningen stärks? Betyder det att skolan öppnar för integrerad dans? Är det Svenska Balettskolan som avses eller planeras en nystart av Angeredsgymnasiets Yrkesdans? Jag undrar varför staden bara satsar på utbildningar på grundnivå. När Högskolan för scen och musik startade sitt masterprogram möttes utövare från dans, teater och performance. Behovet av högre utbildning för stadens danskonstnärer är stort. Universitetet kan också omfamna danskonsten på andra sätt än att endast härbärgera utbildning av dansteknik och därefter försäljning och produktion av föreställningar. Tack vare dansaren och forskaren Astrid von Rosen, universitetslektor på Institutionen för kulturvetenskaper,  finns nu ett forskningsprojekt om Rubicons konstgärning. Danskonsten behöver fler som arbetar för danskonsten, inuti och runtomkring.

När jag studerade på masterprogrammet i fördjupat i Göteborg upptäckte jag att Göteborgsskolans skådespelarträning bygger på dansens filosofi och historia. Hur kan dansen få samma utvecklingsmöjligheter som talteatern? Läs gärna mitt tidigare inlägg om detta: https://omdans.wordpress.com/2013/01/02/yat-dans-och-skadespeleri-pa-goteborgs-universitet/

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggare gillar detta: