Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘partipolitik och dans’

Svar från Miljöpartiet de Gröna Göteborg

  1. Varför ska de fria dansarna och koreograferna rösta på ert parti?

Vi sätter konstnärligt skapande och kultur i centrum. För oss är det rätten att utöva och ta del av kultur inte bara en mänsklig rättighet, utan grunden för det mänskliga och samhällets utveckling. Under mandatperioden har vi bland annat verkat för och genomdrivit satsningar på fri konst och kultur (se mer under fråga 3).

  1. Hur viktig är den fria danskonsten för ert parti?

Viktig! I vårt kommunala handlingsprogram för nästa mandatperiod framhåller vi att vi vill: gynna fria grupper, musiker och konstnärer bland annat genom att erbjuda fler lokaler, stimulera och stödja fri kulturverksamhet, nyskapande och en mångfald av konstnärliga uttryck och inte minst har vi en särskild punkt om att fortsätta underlätta för dansens stärkande i Göteborg

  1. Vad har ni för planer för Göteborgs fria dansliv?

Vi har avsatt mer medel i vår budget för nästa år till det fria konst- och kulturlivet.

Vi har också, i Kulturnämnden, initierat en utredning (tillsammans med S och V) om dansens förutsättningar i Göteborg. Att titta på nuläget för danskonsten och ta fram förslag på åtgärder för att möjliggöra större kontinuitet för fria grupper inom danskonsten i Göteborg.

I Kulturnämnden har vi flera gånger uttryckt vår ambition att möjliggöra för professionella konstnärers skapande och att genom det låta göteborgarna får ta del av ett rikare liv och kulturliv. En viktig faktor för konsten och konstnärer är kontinuitet i sitt utövande. Inom flera konstarter så bedömer vi att det ekonomiska stödet Kulturnämnden och andra beslutar om och den ”infrastruktur” som finns, ger relativt god grund för att kunna planera uppsättningar och genomföra föreställningar under jämförelsevis långa tidsperioder. Vi får dock signaler om att förutsättningarna vad gäller detta skulle vara sämre inom dansens område än inom t ex teaterns och musikens dito. Dessa signaler lyfter att det är svårt för såväl koreografer som dansare, och att det riskerar att leda till en utflytt av dessa konstutövare från staden. Därför har vi initierat ovan nämnda utredning.

Vi har också verkat för att Kulturrådet ska följa inriktningen om att stöd till scenkonst ska ges utifrån geografisk spridning. Idag förfördelas dansare i Göteborg – Stockholmscentreringen är påfallande i fördelning av stöd – och det måste ändras.

Läs gärna Thomas Martinssons (MP), kulturkommunalråd och kulturnämndens ordförande, debattartikel som publicerades nyligen i Göteborgs Fria tidning tillsammans med Peter Svenzon, Ulriqa Fernqvist, Art of Spectra, Jeanette Langert, E=mc2 Danskonst, Gun Lund och Lars Persson: http://www.goteborgsfria.se/artikel/114779

med vänlig hälsning,

Kristina Körnung 

Stadssekreterare (MP) 

Bloggen analyserar: Miljöpartiet är väl insatt i stadens dansfrågor och Thomas Martinsson har t o m skrivit en debattartikel tillsammans med de koreografer som just blivit av med sina statliga anslag. Partiet har sett problemet med att många dansare lämnar staden eftersom det är svårt att bygga upp en verksamhet här. Det arbete dansgruppen Rubicon lade grunden för riskerar att raseras. Läs mer om den hemlösa dansen här: https://omdans.wordpress.com/2012/02/07/den-hemlosa-dansen/

Det är bra att MP, S och V initierat en utredning. De scener som trots allt öppnas upp för danskonsten blir oftare gästspelscener än fasta scener för en specifik koreograf eller dansgrupp. Varför blir det så? Det är svårt för publiken att pricka in danshändelsen. Den är över innan den skrivits in i almanackan. Ett projektanslag räcker oftast till en kort spelperiod om tre föreställningar. De senaste projektstöden för fri konst beviljade anslag till fem teaterprojekt, två dansprojekt, två performanceprojekt, ett samtidsoperaprojekt, två bildkonstprojekt, ett filmfestivalprojekt, en streetdansfestival, en poesifestival, sju musikfestivaler. Det största anslaget är på 100.000 kronor. Om en person anställs ett helt år med en månadslön på 20.000 kr blir kostnaden 480.000 kronor inklusive skatt och sociala avgifter. Då är inte pensionsavgift eller semesterersättning inräknad.

  Finns det någon tanke om inkomstgaranti och medborgarlön hos Miljöpartiet? 

 

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: