Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2014

Denna lista har jag hämtat från Dans i Skolans hemsida:

Danshögskolan, Stockholm numera Dans- och Cirkushögskolan

Ämneslärarprogram i dans: http://www.doch.se/web/Amneslararprogrammet_i_dans.aspx

Högskolan Dalarna

Konstens betydelse för hälsan, 7,5 hp

Bl.a. diskuteras entreprenörskap och vägar att arbeta med de olika konstformerna bild, dans och rörelse, musik, drama och teater samt poesi och prosa (ord, ton, scen och bildkonst) i syfte att bevara och/eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina inneboende resurser.http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=15130

Högskolan i Kristianstad

Boll, gymnastik, dans och musik som motoriska redskap, 7,5 hp

Högskolan för Scen och Musik i Göteborg

Dans med didaktisk inriktning 7,5 hp
Kursens mål är att utveckla den studerandes gestaltningsförmåga i och kunskaper om lärande i ämnet dans.
http://www.hsm.gu.se/Utbildning/fristaende-kurser/

Karlstad universitet

Kurser inom Dans, 7,5-60 hp

http://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1084

Dans (GN)

Dans i förskola och skola I (GN)

Dans i förskola och skola II (GN)

Folklig dans I (GN)

Folklig dans II (GN)

Dans och dansgestaltning I (GN)

Dans och dansgestaltning II (GN)

Dans och dansgestaltning III (GN)

Dans och dansgestaltning IV (GN)

Klassisk balett för dansare och danspedagoger I (GN)

Klassisk balett för dansare och danspedagoger II (GN)

Dansterapi – introduktion (GN)

Dans i arbete med barn och unga med särskilda behov (GN)

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning med dansinriktning, 210-330 hp

http://www.ltu.se/edu/program/LYaeGA/Mer-om-utbildningen/Danslarare-1.77270

Dans i skolan 7,5 hp

http://www.ltu.se/edu/course/A00/A0010G

Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarprogrammet med inriktning mot dans för skolår F-6, 240 hp

http://sisu.it.su.se/search/show_education_info/17232?area=3

Dans och rörelse i skolan, 7,5 hp

http://sisu.it.su.se/search/show_education_info/14671?show_subjects=true&subject=118&subject_group=5

Malmö högskola

Barn, musik och rörelse – rytmik som metod I, 15 hp

http://www.edu.mah.se/KS122F/

Mälardalens högskola

Förskollärarprogrammet, Nacka, Estetisk profil 210 hp (bl.a. introduktion i musik och dans som ett vidgat språkbegrepp och som ett grundläggande verktyg i lärprocesser)http://www.mdh.se/utbildning/program/20121-51802?l=sv

Stockholms universitet

http://www.su.se/sok?q=dans+i+skolan

Dans och rörelse i skolan

Dans för skolår F-6

Dans för skolår 6-9

Lärarprogrammet med inriktning mot dans för skolår F-9

Umeå universitet

Dans, lek och rörelse, 15 hp

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?currentView=syllabus&code=6ES005

Linnéuniversitet, Växjö

Skapande skola – estetiska uttrycksformer, 30 högskolepoäng

http://lnu.se/utbildning/kurser/ES151L

Örebro universitet

www.oru.se

Det övergripande syftet är att utveckla förmågan till rörelseuttryck och förståelse för funktionell träning. Studenterna arbetar med utforskande och problemlösning i dansen och syftet är att utveckla en kinestetisk medvetenhet – en förmåga att känna rörelsen. Flera olika dansstilar ingår men lektionerna tar sin utgångspunt i jazzdans och modern/nutida dans.

http://www.oru.se/Kalendarium/Startsida-Kalendarium/Exercitier/Exercitier-Dans-nyborjarkurs1/

Exercitier: Dans, fortsättningskurs

http://www.oru.se/Kalendarium/Startsida-Kalendarium/Exercitier/Excercitier-Dans2/

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: