Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2016

Bloggen om Dans vill gratulera Märtha Pastorek Gripson som i veckan, dvs den 27 oktober, disputerade med sin avhandling Positioner i Dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik. 

Hennes arbete inriktar sig på att förstå hur barn och unga, i dansrörelser, framställer sig som ”pojkar”/”flickor”. Hennes utgångspunkt är att dans är ett språk och att vi med det uttrycker nyanser som orden inte ger oss möjlighet att gestalta. Uttryck är inte bara verbala utan också kroppsliga, multimodala. En kropp är inte bara en fysiologisk kropp utan också en symbolkropp.

I Pastorek Gripsons tidigare arbete som danspedagog har hon noterat att barn och unga som arbetar med improvisation och kompositionsuppgifter i dans har föreställningar om vilka dansrörelser som är möjliga/omöjliga för att de skall bibehålla eller öka sin status i gruppen. Dessa föreställningar hänger samman med hur man vill/väljer att skapa sig som ”pojke”/”flicka”. Hon har därför undersökt vilka sorters dansrörelser, kombinationer av dansrörelser och rumslig användning som barn och unga väljer att göra/ta i bruk och vad de utesluter, när de arbetar med dans. Syftet är att förstå vilka dansrörelser som uppfattas som förenliga med ”att göra sig till tjej” respektive ”att göra sig till kille”. Vilket handlingsutrymme har individen och skolan som institution att bryta med dessa i vissa delar könskonserverande normer?

Bloggen om Dans har tidigare skrivit om Pastorek Gripsons arbete här

Opponent på disputationen var Tone Pernille Östern som är professor i konstnärlig utbildning med fokus på dans på Norwegian University of Science and Technology. Hon gick elegant igenom avhandlingens sju kapitel och lyfte särskilt fram Pastorek Gripsons analysmetodiska kreativitet.

Grattis Märtha!
martha

Du kan ladda ned avhandlingen här

Bloggen om Dans vill dessutom gratulera Monica Milocco som i veckan blev ny konstnärlig ledare för Regionteater Västs dansensemble i Borås.
Monica Milocco har varit dansare på GöteborgsOperan i över 20 år och är sedan 2012 ansvarig för GöteborgsOperan Skapa/Dans.
Här är ett projekt som Milocco ledde för barn och unga på Göteborgs-Operan för några år sedan:

Grattis Monica!
monica

 

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: