Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘val2014’

1. Varför ska de fria dansarna och koreograferna rösta på ditt parti?

Centerpartiet står för närodlad politik, vilket innebär att alla beslut ska tas så nära människan som möjligt och att politiker ska lita på människors kunskap inom sitt expertområde. Ett konkret exempel är att vi gärna ser lokala undantag från gymnasiereformen med riktiga spetsutbildningar. Att stänga yrkesdansskolan med riksintag till förmån för ett lokalt estetprogram minskar helt klart valfriheten och försvårar helt klart möjligheten för en bra rekrytering till balettakademien och svenska balettskolan.
2. Vad har ni för planer för Göteborgs fria dansliv?

Även om de större institutionerna har en otroligt viktig roll i kulturlivet, så ser vi att det är stora skillnader i förutsättningarna mellan fria dansgrupper och exempelvis operan både gällande danslokaler att repetera i, dansbara scener och kontinuiteten i verksamheten. Dessa skillnader vill vi minska. I Göteborg finns det ett ateljéstöd för konstnärer att söka och centerpartiet vill att det även ska omfatta dansare och musiker och vi ser ett behov av att undersöka utbudet av dansbara scener i staden. De projektbidrag som finns att söka idag är visserligen bra, men det främjar bara kortsiktiga projekt. Vi vill gärna ge möjligheten till fleråriga stöd för att ge förutsättningar att kunna planera verksamheten.

3. Hur viktig är den fria danskonsten för ditt parti?

Den är minst lika viktig som andra fria grupper inom konst och kultur. Istället för att fråga vilka bidrag samhället kan ge kulturen bör vi fråga oss vad kulturen kan bidra med till samhället och dans är en viktig del i det.

Bloggen analyserar: Centern börjar med att skriva att de står för närodlad politik. Här menar de, i likhet med andra partier, att danskonstnärerna är experterna och att politikerna ska ta beslut i nära samarbete med dem.  När, var och hur kan vi mötas och prata dans? De verkar också inse problemet med stängningen av Angeredsgymnasiet/Schillerskas Yrkesdans. Kanske är  Centern det parti som kan driva den frågan vidare. Bloggen undrar vilken budget som finansierar anslag för dansskolorna?   

Centern känner till de stora skillnaderna mellan fritt projektanställda dansare (fria dansgrupper finns för närvarande inte i Göteborg) och dansare anställda vid Göteborgs-Operan och vill verka för att minska dessa skillnader med utökade replokaler, utökande av dansbara scener. Centern vill också utöka ateljéstödet för bildkonstnärer att även innefatta danskonstnärer, samt se över de nuvarande alltför kortsiktiga projektanslagen. Bloggen tycker att Centern har bra mål med sin kultur/danspolitik. Den är tydligt inriktad på hur de professionella utövarna kan ges möjlighet att skapa den konst som berikar och förändrar hela samhället. Men hur skall det finansieras? Hur många procent av stadsbudgeten kommer att gå till konsten? 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggare gillar detta: