Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Högskolan för Scen och Musik’

Foto: Joachim Axelsson från filmen Sagan om Dansaren (1999)
av Ami Skånberg Dahlstedt
Dansare: Veera Suvalo Grimberg, Luisa Denward, Ami Skånberg Dahlstedt, Anki Olsson, Gun Lund, Olof Persson

Jag som driver Bloggen om Dans, Ami Skånberg Dahlstedt, brinner för att öka kunskapen om dans i samhället. Jag har förmånen att få arbeta på två fantastiska utbildningar; den ena är ett masterprogram i samtida dansdidaktik (där jag börjar arbeta 1 april), den andra är ett ämneslärarprogram för dig som vill arbeta med dans i grundskolan eller på gymnasiet.

Masterprogrammet Samtida dansdidaktik är en utbildning för dig som är yrkesverksam inom det danspedagogiska området och vill fördjupa din kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv.

Studieort: Distans
Studietakt: Halvtid
Ansvarig enhet:
Institutionen för danspedagogik, Stockholms Konstnärliga Högskola

Läs mer om utbildningen här

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans
Utbildningen har ett brett dansfokus men tar avstamp i genrerna jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utbildningen leder fram till ämneslärarexamen i dans. Efter avslutad examen har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i ämnet dans på gymnasiet.

Studieort: Göteborg
Studietakt: Heltid
Ansvarig enhet:
Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet

Läs mer om utbildningen här

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggare gillar detta: